Vad?

Vad kan man få hjälp med?


Var och en söker hjälp utifrån sina svårigheter och sin historia.


Man kan ha hamnat i en kris för att något plötsligt förändrats, kanske en separation eller annan förlust. Man kan ha varit med om traumatiska eller på andra sätt svåra händelser som gjort att tillvaron rubbats.


Det kan handla om långvariga påfrestningar t ex en stressig arbetssituation eller en relation som på något sätt är negativ, tex att man fastnat i mönster eller roller man inte trivs i. Man kanske har någon sjukdom eller ett funktionshinder som påverkar hur man mår psykiskt.


Det kan vara att man känner att man vill förstå sig själv bättre, att man har låg självkänsla, man kanske vill kunna hitta ord för sina känslor och kommunicera sina behov på ett tydligare sätt.


Det kan visa sig på olika sätt när man mår psykiskt dåligt. Man kan känna sig orolig, stressad och irriterad eller ledsen. Man kan ha koncentrationssvårigheter eller ha svårt att sova.


Ibland vet man inte riktigt vad det är som gör att livet känns tungt, då kan samtalet vara en möjlighet att undersöka det.


Vi börjar med ett par samtal för att tillsammans ringa in vad du vill ha hjälp med och vi får pröva att arbeta ihop. Efter det bestämmer vi om vi ska påbörja en behandling och vad vi vill uppnå med den. En psykoterapeutisk behandling brukar vanligtvis ske på regelbundna tider, oftast 1g/v och längden kan vara alltifrån några samtal upp till ett år eller längre beroende på dina svårigheter och mål med terapin.