Om mig

Jag är legitimerad psykolog med psykodynamisk inriktning, utbildad vid Göteborgs Universitet och har vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut vid Ericastiftelsen (Ersta Sköndals högskola) i Stockholm. Jag har arbetat med barn, ungdomar och vuxna, enskilt, par och familjer. Jag anpassar mitt arbetssätt beroende på vem/vilka jag möter i samtal och vad man söker för. Den relationella inriktningen är det som bäst beskriver mitt sätt att arbeta (se länkar för mer info). 


Relationell psykoterapi är ett samlingsnamn för terapimetoder där man lägger stor vikt vid det som sker här och nu – såväl i din vardag, i själva mötet mellan dig och psykoterapeuten och och vid de känslor som väcks av att tala om svåra saker. Din livshistoria finns med som en viktig bakgrund för att förstå de handlingsmönster och och förväntningar som formar ditt fungerande i relationer och ditt mående idag. Relationell psykoterapi har inslag av både psykodynamiska och kognitiva arbetssätt och är på så sätt integrativ till sin karaktär, men det är mötet mellan dig och din terapeut som är det viktiga – inte tekniken eller metoden i första hand. En trygg relation är en förutsättning för att våga tänka på, kännas vid och tala om sådant som är svårt. En relationell psykoterapeut är en empatiskt närvarande samtalspartner som stundtals kan vara ganska aktiv i sitt förhållningssätt men också mer lyssnande beroende på vad relationen och situationen kräver.


Efter min psykologexamen -98 har jag arbetat ett år som skol- och förskolepsykolog, femton år inom landstingets barn- och ungdomshabilitering med utredning och psykoterapeutisk behandling både individuellt och i grupp, med barn, ungdomar och vuxna och sju år halvtid på en familjeenhet inom BUP.   


2015 började jag arbeta halvtid som privatpraktiserande psykoterapeut med individuell psykoterapi, utbildningsterapi, psykoterapihandledning till yrkesverksam behandlingspersonal och till psykologstudenter under utbildning. Sedan 2022 arbetar jag heltid privat. Jag är utbildad specialist inom området klinisk psykologi.


Jag utbildade mig till handledare vid SAPU i Stockholm 2016-17, Grupphandledning i Psykosocialt arbete.